Πληκτρολόγιο LED 32 ζωνών για τα κέντρα SPECTRA SP & Magellan MG5000/5050.

k32gr

 

Η ενεργοποίηση του κωδωνισμού μιας ζώνης μας επιτρέπει κάθε φορά που ανοίγει να κάνει έναν ήχο το πληκτρολόγιο. Κάθε πληκτρολόγιο πρέπει να προγραμματίζετε ξεχωριστά.

Πως ρυθμίζω τον φωτισμό ενός πληκτρολογίου; MG32LED / MG32LRF (32-ζωνών ενσύρματο/ασύρματο LED μόνο)

1 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [o].

2 Πιέστε το πλήκτρο [o] για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού.
3 Πιέστε το πλήκτρο [ CLEAR] ή [ENTER] για έξοδο.

Πως ρυθμίζω τον φωτισμό ενός πληκτρολογίου; MG10LEDV/H (10-ζωνών LED μόνο)

1 Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [ MEM]. Tο [MEM] θα ανάψει. 2 Πιέστε το πλήκτρο [ MEM] για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο φωτισμού.

3 Πιέστε το πλήκτρο [ CLEAR] ή [ENTER] για έξοδο.

Πως ρυθμίζω τον φωτισμό ενός πληκτρολογίου; MG32LCD (32-ζωνών LCD μόνο)

Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο [o]. Πιέστε το πλήκτρο [2] για να ρυθμίσετε το φωτισμό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [<
και[>

Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης το σύστημα μπορεί να μας δώσει 3 πανικούς συναγερμού, οι οποίοι ενεργοποιούνται πατώντας και κρατώντας ταυτόχρονα 2 διαφορετικά πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα. Εξαρτάται από τις ανάγκες σας αν κάποιοι από τους πανικούς αυτούς είναι ηχηροί δηλαδή χτυπάνε οι σειρήνες της εγκατάστασης ή είναι σιωπηλή οπότε ειδοποιείται μόνο το κέντρο λήψεως σημάτων . Για παράδειγμα, πιέζοντας τα πλήκτρα [1] και [3] κάθε φορά καλούμε την αστυνομία. Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη σας.

Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα [1] και [3] για την αστυνομία.
Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα [4] και [6] για ιατρική ανάγκη.
Πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα [7] και [9] για συναγερμό φωτιάς.

Νοεμβρίου 07, 2009

ParadoxArtion GSM

 Artion GSM Back-up συσκευή για την επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας

Back-up GSM συσκευή για την επικοινωνία του συστήματος ασφαλείας με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων, στην περίπτωση διακοπής της γραμμής σταθερής τηλεφωνίας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ του Κέντρου Συναγερμού και του Κέντρου Λήψεως Σημάτων, σε χώρους όπου δεν υπάρχει γραμμή σταθερής τηλεφωνίας.
Υποστηρίζει όλα τα DTMF formats επικοινωνίας (Contact ID, Ademco Express κτλ).
Δυνατότητα αυτόματης αποστολής SMS μηνυμάτων μέχρις και σε 8 παραλήπτες μόνο στην περίπτωση πλήρους αδυναμίας επικοινωνίας με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων.

Νοεμβρίου 07, 2009
Κατηγορία Συναγερμοί EVO

EVO192 Paradox

EVO192 Paradox Κεντρική μονάδα συναγερμού 8-192 ζώνες

Διευθυνσιοδοτημένο σύστημα ασφαλείας, με δυνατότητα σύνδεσης έως και 254 modules.
Μέγιστος αριθμός ζωνών 192, 8 διπλασιαζόμενες στην κύρια πλακέτα του κέντρου και 4 πραγματικά υποσυστήματα (partitions).
8 on-board ζώνες (16 με διπλασιασμό ζώνης).
Περιλαμβάνει δυνατότητες σύνδεσης και λειτουργίας Access Control
Υποστηρίζει τα modules σειράς PCS, το module ΙΡ 100, και τον VDMP3.
Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού του στην εγκατάσταση μέσω του 307 USB και του WinLoad.
Συμβατό με το πρόγραμμα NΕware ver. 4.0 και νεότερη.
Το PGM1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής καπνού δύο καλωδίων.
Προγραμματισμός των τηλεχειριστηρίων με την χρήση του κύριου κωδικού ή του κωδικού εγκαταστάτη.
Αυτόματη ρύθμιση θερινής – χειμερινής ώρας.
Ρολόι πραγματικού χρόνου με backup μπαταρία.
Τροφοδοτικό switching 1,7 Α
Μία επιβλεπόμενη έξοδος σειρήνας, βοηθητική έξοδος τροφοδοσίας.
Μπουτόν για την επαναφορά στα εργοστασιακά δεδομένα
Μπουτόν για ενεργοποίησης / απενεργοποίηση της εξόδου βοηθητικής τροφοδοσίας.
Χωράει σε μεταλλίκό κουτί διαστάσεων 28cm x 28cm x 7.6cm.
Η σειρά EVO έχει τον ίδιο προγραμματισμό για εύκολη αντικατάσταση του.

Σελίδα 3 από 3
Synagermoi4u.gr Copyright © 2018 . Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.